Stafi Akademik

 

Stafi akademik për programin e studimit Master i Shkencave Financë

Viti Akademik 2018-2019

Personeli Akademik Efektiv

(Emër Mbiemër)

Detyra në Departament Titulli /Grada
1 Majlinda Maqellari Përgjegjes Depart. Dr.
2 Gjokë ULDEDAJ Lektor Prof.As.Dr
3 Pashk LEKAJ Lektor Prof.As.Dr.
4 Agim BINAJ Lektor Prof.Dr
5 Marsela RESULAJ Lektor Dr.
6 ALTIN IDRIZI Lektor Prof.As.Dr.
7 Fran Brahimi Lektor Prof.As.Dr.
8 Valter Hoxha Lektor PhD
9 Vladimir Mici Lektor  Dr.
10 Halit Xhafa Lektor Prof.Dr.

 

Dr. MARSELA RESULAJ
Lendet:
Fusha e Kerkimit:
Email:
Dr. MARSELA RESULAJ
Lendet:
Fusha e Kerkimit:
Email:
Dr. MARSELA RESULAJ
Lendet:
Fusha e Kerkimit:
Email: