Departamentet

Shefe Departamentit të Financës
Dr. MAJLINDA MAQELLARI
Shefe Departamentit të Menaxhim Biznesi
Dr.MARSELA RESULAJ