Zyra e Karrierës në bashkëpunim të vazhdueshem me zyrën e punësimit JB PRO SOLUTIONS

Zyra e Karrierës në bashkëpunim të vazhdueshem me zyrën e punësimit JB PRO SOLUTIONS
Zyra e punësimit JB PRO SOLUTIONS, e cila në bashkëpunim me zyrën e karrierës së Universitetit Qiriazi ka zhvilluar trajnim me studentë të vitit të tretë me qëllim mundësimin e praktikave studentore si dhe ndërmjetësimin e tyre në kontratat finale te punës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *